Legatpraksis

Lippmann Fonden er underlagt Databeskyttelsesloven, og brug af personoplysninger sker derfor i henhold til gældende lovgivning.

Når der indsendes ansøgning til Lippmann Fonden, skal der sammen med ansøgningen gives samtykke til, at Fondsafdelingen kan behandle de personoplysninger, der afgives i forbindelse med ansøgningen, og at disse kan gøres til genstand for elektronisk registrering og behandling i forbindelse med behandling af ansøgningen.

Der henvises i øvrigt til Rovsing & Gammeljords til enhver tid gældende Privatlivspolitik, som findes på Rovsing & Gammeljords hjemmeside https://rglaw.dk/fagomraader/fonde/

Legatet uddeles én gang årligt i maj/juni måned med ansøgningsfrist 1. marts.

Der anvendes ansøgningsskema til henholdsvis medicinske og humanitære/almennyttige formål.

Der ydes ikke støtte til projekter, der er påbegyndt eller afsluttet inden ansøgningsfristen.

Der ydes ikke støtte til overhead (administrationsudgifter).

Ansøgninger med bilag sendes i 1 eksemplar til:

Lippmann Fonden
Fondschef Anne Mette Bruun
Rovsing & Gammeljord
Poul Ankers Gade 2, 2. tv.
1271 København K

Kun ansøgere, der får tildelt legatstøtte, vil høre fra fonden. Der udsendes således ikke kvitteringer for modtagelse af ansøgninger eller meddelelse om afslag på støtte.

Klik her for ansøgningsskema:
Ansøgningsskema til medicinske formål

Ansøgningsskema til humanitære og almennyttige formål