Bestyrelse

Fonden ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer. Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsens medlemmer fratræder ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 75 år.

Nuværende bestyrelse består af:

  • Arkitekt M.A.A. Merete Ahnfeldt-Mollerup (formand)
  • Cand.merc. Anders Lippmann
  • Cheflæge, klinisk lektor Jens Georg Hillingsø
  • Advokat Lise Lauridsen