Fundats

Formålet med Lippmann Fonden er at støtte:

Ole Lippmanns familie, lægevidenskabelige, humanitære og almennyttige formål samt dansk erhvervsliv.

Støtte til lægevidenskabelige ansøgninger gives fortrinsvis indenfor kirurgi og anæstesiologi. Der ydes ikke tilskud til kongresser, møder e.l.

Inden for det humanitære område fokuseres på internationale og nationale flygtninge- og hjælpeaktioner. Støtten gives med vægt til anerkendte mindre organisationer og enkeltpersoner, der arbejder med at hjælpe bl.a. flygtninge, forældreløse børn, enlige mødre og deres børn samt hjemløse og andre tilsvarende socialt udsatte grupper.

Inden for det almennyttige område yder fonden støtte til bl.a. historiske arbejder vedrørende besættelsestiden og senere indtrufne sikkerhedspolitiske problemområder.